Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

 

altThailand NBO Description

alt

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2557

ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย


alt

 

นายชัยชนม์ทรรศ ศรีวรรัตน์    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย    ได้รับรางวัลเหรียญทอง

นายสุทธิภัทร  หวังผลพัฒนศิริ    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์             ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นางสาวณัฐชนน คงไพจิตรวงศ์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา               ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายธิติพันธ์  ศรีกุลมนตรี          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา               ได้รับรางวัลเหรียญทอง

________________________________________________________________________________________________________

คณะอาจารย์และผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2557

alt

1. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

2. ดร.สุนัดดา โยมญาติ

3. นายสุทธิภัทร หวังผลพัฒนศิริ

4. นางสาวณัฐชนน คงไพจิตรวงศ์

5. อ.นวรัตน์ อินทุวงศ์

6. นายธิติพันธ์ ศรีกุลมนตรี

7. นายชัยชนม์ทรรศ ศรีวรรัตน์

8. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

9. ผศ.ดร.นพดล ศุกระกาญจน์

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2557
ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 5-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
alt

บรรยากาศการเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557

alt alt

alt alt

 

Login Form