Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

 

ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

.ศ.

จัดการแข่งขัน ณ ประเทศ

จำนวน

ประเทศ/นักเรียน

ที่เข้าร่วมแข่งขัน

รางวัลที่ผู้แทนประเทศไทยได้รับ

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

2534

มาแคชคาลา /รัสเซีย

13/42

-

1

3

2535

โปปราด /เชคและสโลวัก

13/52

1

2

1

2536

ยูเตรกต์ /เนเธอร์แลนด์

15/60

-

-

3

2537

วาร์นา /บัลแกเลีย

18/72

-

-

2

2538

กรุงเทพฯ /ไทย

22/88

3

1

-

2539

อัชเตก /ยูเครน

23/91

-

-

4

2540

อาชกาบัด /เติร์กเมนิสถาน

28/111

-

3

1

2541

คีล /เยอรมนี

33/132

1

3

-

2542

อัปซาลา /ตุรกี

36/109

1

-

3

2543

อันตาลียา /ตุรกี

38/150

-

3

1

2544

บรัสเซลล์/เบลเยียม

38/151

2

1

1

2545

รีกาและยัวมาลา /ลัตเวีย

44/155

1

3

-

2546

เมนส์ /เบลาลุส

41/163

3

1

-

2547

บริสเบน /ออสเตรเลีย

40/159

1

3

-

2548

ปักกิ่ง /จีน

50/197

3

1

-

2549

คอร์โดบา /อาร์เจนตินา

50/184

3

1

-

2550

ซัสคาทูน /แคนาดา

49/192

2

2

-

2551

มุมไบ /อินเดีย

55/220

3

1

-

2552

ซึคุบะ /ญี่ปุ่น

56/221

1

3

-

2553

ชางวอน /เกาหลีใต้

58/233

3

1

-

2554

ไทเป /ไต้หวัน

58/227

2

2

-

2555

สิงคโปร์/สิงคโปร์

59/239

2

1

1

2556

เบิร์น/สวิตเซอร์แลนด์

62/239

2

2

-

2557

บาหลี/อินโดนีเซีย

61/238

2

2

-

2558

อาร์ฮุส/เดนมาร์ก

61/239

1

3

-

2559

ฮานอย/เวียดนาม

68/252

1

2

1

2560

โคเวนทรี/สหราชอาณาจักร

64/245

-

1

3

2561 เตหะราน / อิหร่าน 67/261 - 4 -
2562

เซเกต / สาธารณรัฐฮังการี

72/285 1 2 1
2563 ญี่ปุ่น 47/186 1 - 3

Login Form