Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6

ประเทศไทยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 6 รอบ และจัดให้แข่งขัน ระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2538 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประเทศสมาชิกส่ง ผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 87 คน จาก 22 ประเทศ ประเทศสังเกตการณ์ 5 ประเทศ

ผลการแข่งขันผู้แทนประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญ และเหรียญเงิน 1 เหรียญ

Login Form