Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

tbo 2551 ภาพบรรยากาศ

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2551

ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 19 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ระหว่างวันที่ 13-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

นายเชาว์  เจริญกิจขจร

นางสาวอติพร  เทอดโยธิน

นายภควัตร  จงสถิตเกียติ

นายธนา ทองศรีคำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รีนครินทรวิโรฒน์ปทุมวัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ทีมผู้แทนประเทศไทยและคณาจารย์ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2551  ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เรียบร้อยแล้ว โดยมีพิธีส่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีนางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล (ที่ 6 จากซ้าย) รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ เมื่อวันที่ 11 กรกกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ดร.ธีรพงษ์   บัวบูชา

นายธีรพัฒน์  เวชชประสิทธิ์

นายเชาว์  เจริญกิจขจร

นายภควัตร  จงสถิตเกียติ

ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย

นางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล

นางสาวอติพร  เทอดโยธิน

นายธนา ทองศรีคำ

ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์

ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์

icon ทีมคณาจารย์และผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2551

ร่วมแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ระหว่างวันที่ 13-20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

Login Form