Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

altNBO Description

 

alt

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20  ณ เมือง Tsukubaประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 12-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

________________________________________________________________________________________________________

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2551 ทุกท่าน
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 19 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
ระหว่างวันที่ 13-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

alt

alt

alt

alt

นายเชาว์  เจริญกิจขจร

นางสาวอติพร  เทอดโยธิน

นายภควัตร  จงสถิตเกียติ

นายธนา ทองศรีคำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒน์ปทุมวัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Login Form