Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

 

altNBO Description

 

alt

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21  ณ เมือง Changwon ประเทศเกาหลี  ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

________________________________________________________________________________________________________

คณะอาจารย์และผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2553

alt

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2553
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 21 ณ เมือง Changwon ประเทศเกาหลี
ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

alt

alt

alt

alt

นายณัฐวัฒน์   ลีฬหะกร

ได้รับเหรียญทอง

นายธนัท   โชติจารุมณีวงศ์

ได้รับเหรียญทอง

 

นายณัฐพงศ์   สงวนเกียรติชัย

ได้รับเหรียญทอง

 

นายฐิติกร   กิตติบุญญา

ได้รับเหรียญเงิน

 


ผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2553 
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 21 ณ เมือง Changwon ประเทศเกาหลี  ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


alt

alt

alt

alt

นายณัฐพงศ์   สงวนเกียรติชัย

นายธนัท  โชติจารุมณีวงศ์

นายณัฐวัฒน์   ลีฬหะกร

นายฐิติกร   กิตติบุญญา

Login Form