Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

 

altNBO Description

 

alt

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 22  ณ เมือง Taipei ประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

________________________________________________________________________________________________________

alt

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2554 ทุกท่าน
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 22 ณ เมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

alt

1. นายฆนัท  จันทรทองดี

2.นางสาวอัจฉริยา  วิพัฒนกิจเจริญ

3.นางสาวสุภัสสร  อมรมณีรัตน์

4. นายณัฐวุฒิ  อดุลยานุโกศล

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Login Form