Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

 

altNBO Description

 

alt

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 24  ณ กรุงเบิร์น ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

________________________________________________________________________________________________________

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2556 ทุกท่าน
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 24 ณ กรุงเบิร์น ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 14-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

alt

1. นางสาวพรลดา  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2.นายรัชภาส  โรมรัตตะพันธุ์

3.นายธรณ์ธันญ์  จรัสจรุงเกียรติ

4. นายณฐกร  สิริทวีชัย

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

คณะอาจารย์และผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2556

alt

1. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

2. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

3.นายรัชภาส  โรมรัตตะพันธุ์

4. นางสาวพรลดา  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

5. นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม

6. นายธรณ์ธันญ์  จรัสจรุงเกียรติ

7. นายณฐกร  สิริทวีชัย

8. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

9. นายวชิระ  ศรีคุ้ม

 

บรรยากาศการเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

alt alt

alt alt

Login Form