Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

altThailand NBO Description


การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27  ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 


ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 248 คน จาก 65 ประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ประเทศเจ้าภาพได้ทำผลการแข่งขันและลงประกาศในเว็บไซต์ IBO 2016 ซึ่งผู้แทนประเทศไทย 4 คน ได้เหรียญทอง 1 เหรียญ และเหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ได้รางวัล

1. นายพชร จิตอนันตวิทยา

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

เหรียญทอง

อันดับที่ 19

2. นายภูรินท์ อารีย์สว่างกิจ

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

เหรียญเงิน

อันดับที่ 56

3. นายคณาธิป เลิศสัจญาณ

เทพศิรินทร์

กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน

อันดับที่ 77

4. นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

เหรียญทองแดง

อันดับที่ 141

 

คณะอาจารย์และผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2559

ชื่อ-ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

ทำหน้าที่

1. อ.ดร.นพดล กิตนะ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าทีม

2. รศ.ดร. ศุภจิตรา  ชัชวาลย์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองหัวหน้าทีม

3. อ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

4. รศ.ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์

ภาควิชาพืชสวน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

5. อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้สังเกตการณ์

6. ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

ผู้จัดการทีม

Login Form